shuāng diào yàn yǐn chú  fèng jì xiǎo shān xiān bèi

【双调】燕引雏 奉寄小山先辈

作者:

拼音版、注音及读音

   qì héng qiū,xīn chí bā biǎo kuài shén yóu。cí lín shuí chū xiān shēng yòu?dú zhàn áo tóu。shī chéng shén guǐ chóu,bǐ luò

  气横秋,心驰八表快神游。词林谁出先生右?独占鳌头。诗成神鬼愁,笔落
lóng shé zǒu,cái zhǎn shān chuān xiù。shēng chuán nán guó,míng bō zhōng zhōu。
龙蛇走,才展山川秀。声传南国,名播中州。


仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:木兰花(月下)     下一篇:洞仙歌·泗州中秋作
所属专题: 唐诗三百首 秋天 写景 本文链接:http://www.handbagsgreen.com/shipin218054

热点推荐