zèng gē rén

赠歌人

作者:

拼音版、注音及读音

xiān gē jìng zhuǎn yù xiāo cuī,yí shì liú yīng jìn yuàn lái。
仙歌静转玉箫催,疑是流莺禁苑来。
tā rì xiāng sī mèng wū xiá,mò jiào yún yǔ huì yáng tái。
他日相思梦巫峡,莫教云雨晦阳台。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:秋日经潼关感寓     下一篇:见郭侍郎题壁
所属专题: 本文链接:http://www.handbagsgreen.com/shipin258374

热点推荐